28 Nisan 2021

Aydınlı'da İş Güvenliği ve Sağlığı

Aydınlı Grup İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanımız Şule Akkaya Karagözoğlu ile “Aydınlı’da İş Güvenliği ve Sağlığı” hakkında söyleşi gerçekleştirdik.
Keyifli okumalar…

İş Sağlığı ve Güvenliğinin amacı nedir?

İş sağlığı ve güvenliğinin temel amacı; tüm çalışma alanlarında, çalışanın sağlık ve güvenlik endişesi duymadan daima korunduğunun bilincinde olarak iş yerinde bulunmasını sağlamaktır. İş kazalarının yaşanmasında insan gücü olarak büyük bir rol aldığımız dikkate alındığında, kendimizi çalışma alanlarında ne kadar güvenli, huzurlu ve oluşumun bir parçası olarak hissedersek kazaları engellemede de o kadar başarılı olacağımıza inanıyorum.

İşverenin sorumlulukları nelerdir?

Kanun ve yönetmeliklere baktığımızda bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yapısı oluşturulurken işverenlerin çok büyük bir rol üstlenmesi gerektiği görülüyor. Öncelikle insan, üretim ve işletme güvenliğinin sağlanması ana sorumluluk olmakla beraber;

• Çalışanlara güvenli çalışma alanları ve güvenli ekipmanlar sunmak,
• Sağlık durumlarının düzenli kontrol edilmesini ve İş Güvenliği hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
• Düzenli eğitimler gerçekleştirmek temel sorumluluklarındandır.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre dünyada her yıl 3 milyon iş kazası; 160 milyon kişide ise işe bağlı olarak meslek hastalıkları oluşmaktadır. Tüm dünya olarak mücadele ettiğimiz Covid-19 pandemisi nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybeden insan sayısı 2.53 milyon iken iş kazaları ve meslek hastalıklarına bağlı olarak her yıl 2 milyonu aşkın insan hayatını kaybetmektedir. İnsanın en temel hakkı olan yaşama hakkının korunması için virüs, salgın hastalıklar vb. durumların yanında meslek hastalıklarına ve iş kazalarına da dikkat çekilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda devlet, işveren ve çalışan birlikte hareket etmelidir. Unutulmamalı ki iş kazalarının %98’i, meslek hastalıklarının ise tamamı önlenebilmektedir.

Çalışanların sorumlulukları nelerdir?

Öncelikli sorumluluk çalışılan her ortamda kendi can güvenliğini birinci sıraya koymaktır. Mümkün olduğunca dikkatimizi işimize vermeli hem beden sağlığımızı koruyup hem de kaza riskini en aza indirgemeliyiz. Çalışma alanımıza karşı duyarlı olup, işverenlerimiz ve uzman ekiplerle iş birliği içinde bulunmalıyız.

Rutin işlerimizi bilinçli bir şekilde yaparak alınan tedbirlerin yalnızca faydamız için var olduğunu bilirsek işyerimizde güvenli bir şekilde çalışabiliriz.

Aydınlı olarak neler yapıyoruz?

Aydınlı Grup İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi olarak; Merkez, Lojistik ve Mağazacılık birimlerimizde, Danışman firmalarımızla birlikte tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütüyoruz. Tüm birimlerimizde düzenli ziyaretler gerçekleştirerek çalışma alanlarımızda güvenlik tedbirlerini izliyor ve alıyoruz. Mühendislik Ölçümleri ve Periyodik Kontrol Hizmetleri ile güvenli çalışma ortamları oluşturmaya özen gösteriyoruz.

Çalışanların düzenli olarak İSG, İlkyardım, Temel Hijyen ve Mesleki Eğitimlerinin verilmesi, sağlık hizmetlerinden yararlanmaları ve güvenli iş alanlarında bulunmaları için ilgili kanunlar ve yönetmelikler ışığında çalışmalar yapıyoruz. İş kazaları ve meslek hastalıkları yaşamamak adına birim olarak farkındalık oluşturuyoruz. Covid-19 Pandemisi nedeniyle, izlenmesi gereken kuralların uygulanmasında, gerekli takip ve iyileştirmelerin yapılmasında birim olarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Sonuç olarak;

Çalışanların, işyerlerine stresle ve can güvenliği endişesiyle gelmedikleri, mutlu oldukları çalışma alanlarında bulunmalarını temenni ediyor ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak bunu tesis etmek için çalışıyorum.

Çalışana sunulan temel sağlık ve güvenlik hizmetleri işverenler tarafından ne kadar desteklenirse, motivasyon ve üretimde başarının o kadar artacağına inanıyorum.

Bu vesile tüm meslektaşlarımın Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nü kutlarım.